Wybór metody uaktualniania oprogramowania klienckiego

Uaktualnienie klienta można przeprowadzić na wiele sposobów. Zalecana metoda zależy od środowiska i celów jakie się chce osiągnąć. Na przykład może występować duża liczba klientów lub grup lub komputerów, na których uruchomione są różne wersje klienta.
Niektóre z nich mogą zająć do 30 minut. W związku z tym, uaktualnianie oprogramowania klienckiego należy przeprowadzać, gdy większość użytkowników nie jest zalogowanych na swoich komputerach.
Metody uaktualniania oprogramowania klienckiego
Metoda
Zastosowanie
Kiedy nie stosować
Automatyczne uaktualnianie (Zalecane dla mniejszych środowisk)
 • Gdy jest mniejsza liczba klientów, np. 5 000 lub mniej.
 • Kiedy trzeba zaplanować uaktualnienia w taki sposób, aby nie przeszkadzały w pracy użytkownikom.
 • Kiedy do wdrożenia pakietu instalacyjnego klienta wykorzystywany jest program
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  a nie aplikacja innej firmy.
 • Kiedy potrzebujesz uaktualnić klientów z systemem Windows lub Mac, ale nie klientów z systemem Linux.
 • Kiedy potrzebujesz prostej metody uaktualnienia.
Eksportowanie pakietu instalacyjnego klient (zalecane dla większych środowisk)
 • Kiedy wdrażasz pakiet instalacyjny klienta ręcznie zamiast za pomocą programu
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  .
 • Kiedy wdrażasz pakiet instalacyjny klienta ręcznie za pomocą istniejącej aplikacji do wdrożeń innej firmy zamiast za pomocą programu
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  . Aby skorzystać z tej metody trzeba mieć gotową infrastrukturę.
 • Kiedy potrzebujesz zaktualizować klientów z systemem Windows, Mac lub Linux.
 • Kiedy zazwyczaj korzystasz z programu
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  do aktualizacji klientów.
Kreator wdrażania klientów
 • Kiedy masz mniejszą liczbę klientów, np. mniej niż 250.
 • Kiedy do wdrożenia klienta wykorzystywany jest program
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  a nie aplikacja innej firmy.
 • Kiedy potrzebujesz prostszej metody uaktualnienia.
Skorzystaj z
Wdrożenie nowego pakietu
.
 • Kiedy masz duże środowisko sieciowe, ponieważ ta metoda nie jest dobrze skalowalna.
Pobierz pliki instalacyjne klienta ze strony Broadcom Zarządzanie pobieraniem.
 • Kiedy chcesz przeprowadzić uaktualnienie kilku klientów na raz w kilku konkretnych przypadkach. Przykład:
  • Jeżeli problem występuje na kilku komputerach ze starszą wersja klienta, a nowsza wersja rozwiązuje problem.
  • Jeżeli masz niewielką liczbę klientów do uaktualnienia a nie chcesz uaktualniać serwera zarządzania.
 • Kiedy potrzebujesz zaktualizować klientów z systemem Windows, Mac lub Linux.
 • Kiedy musisz wdrożyć klienta bezpośrednio na komputerze lub korzystając z aplikacji do wdrażania innej firmy zamiast programu
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  .
Autonomiczny plik instalacyjny
Wszyscy klienci
można pobrać ze strony Zarządzanie pobieraniem
Wprowadzenie do firmy Symantec i przewiń w dół do rozdziału
Lokalne produkty zabezpieczenia
.
Jeżeli uaktualnisz klienta na komputerach z klientami zarządzany, klienci będą dalej zarządzani. Jednak w przypadku wdrożenia na komputerze bez dotychczasowego klienta, za pomocą tej metody można zainstalować tylko klientów niezarządzanych. Konieczne jest przekształcenie klienta w klienta zarządzanego w późniejszym terminie, aby podłączyć go do serwera zarządzania.