Zapobieganie replikacji podczas uaktualnienia

Należy upewnić się, że replikacja nie występuje na żadnych serwerach zarządzania, które są skonfigurowane jako partnerzy replikacji dla serwera zarządzania, który jest uaktualniany. Jeżeli partner replikacji uruchomiłby replikację w trakcie uaktualnienia, mogłoby to mieć nieprzewidziane rezultaty.
Aby zapobiec replikacji podczas uaktualnienia, należy wykonać jedno z poniższych zadań:
 • Zmienić harmonogram replikacji tak, aby wystąpiła poza okresem uaktualnienia. Firma Symantec zaleca tę metodę, ponieważ jest ona łatwiejsza.
 • Tymczasowo zawiesić replikację przed aktualizacją i przywrócić ją po zakończeniu replikacji.
Zmiana harmonogramu replikacji
Zaletą modyfikacji harmonogramu jest to, że pozostałe witryny nie replikują i obsługują klientów do czasu ich uaktualnienia. Po zakończeniu uaktualnienia, witryny mogą zarówno przetestować replikację poprzez wymuszenie jednorazowej replikacji, jak i zmienić harmonogram z powrotem na poprzednio ustawiony harmonogram i częstotliwość.
Aby zmodyfikować harmonogram, należy postępować zgodnie z poniższymi najlepszymi praktykami:
 • Udokumentować istniejący harmonogram i ustawienia.
 • Zmienić harmonogram, aby zapobiec replikacji podczas okna uaktualnienia, poprzez zaplanowanie jej w przyszłości lub w innym dniu.
 • Wymusić replikację tak, aby harmonogram został odebrany przez wszystkich partnerów replikacji lub wszystkie witryny.
Zawieszanie i przywracanie replikacji
Należy zalogować się do
program Symantec Endpoint Protection Manager
i zawiesić replikację w co najmniej dwóch lokacjach.
Zawieszenie replikacji nie jest tym samym, co trwałe usunięcie partnerstwa replikacji. Po usunięciu relacji i ponownym zainstalowaniu serwera zarządzania, serwery zarządzania wykonują pełną replikację zamiast replikacji przyrostowej. Usuwanie lokacji
 1. Zatrzymaj usługę serwera zarządzania.
 2. W konsoli kliknij pozycję
  Administrator > Serwery
  .
 3. W obszarze
  Lokalna lokacja
  >
  Serwery
  rozwiń pozycję
  Partnerzy replikacji
  i wybierz serwer zarządzania.
 4. Prawym przyciskiem myszy kliknij dany serwer zarządzania, a następnie kliknij polecenie
  Usuń partnera replikacji
  .
 5. Kliknij przycisk
  Tak
  .
 6. Powtórz tę procedurę we wszystkich lokacjach replikujących dane.
 7. Przywróć replikację i ponownie uruchom usługę serwera zarządzania.