Zwiększanie dostępnego miejsce na dysku dla programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
przed jego uaktualnieniem

Program
program Symantec Endpoint Protection Manager
wymaga do instalacji minimalnej ilości dostępnego miejsca na dysku. Należy się upewnić, że wszelkie aktualne serwery lub nowy sprzęt spełniają minimalne wymagania systemowe. Podczas uaktualnienia może być jednak wymagane dodatkowe dostępne miejsce na dysku w celu umożliwienia tworzenia plików tymczasowych.
Przed dokonaniem zmian konfiguracji należy utworzyć kopię zapasową bazy danych.
Zadania zwiększania ilości miejsca na dysku na serwerze zarządzania
Zadanie
Opis
Zmiana ustawień usługi LiveUpdate w celu zmniejszenia wymagań dotyczących miejsca na dysku.
 1. Przejdź do okna
  Administrator > Serwery
  i kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję
  Lokacja lokalna
  . Wybierz pozycję
  Edytuj właściwości lokacji
  .
 2. Na karcie
  LiveUpdate
  zmniejsz liczbę przechowywanych wersji składników oprogramowania. W przypadku uaktualnienia można zmniejszyć ustawienie do 10. Należy odczekać, aż program
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  przeczyści zbędne wersje. Dla wersji 12.1.5 i nowszych zmniejszenie liczby wersji może spowodować pobieranie pełnych aktualizacji od klientów, którzy się zaewidencjonują. Wzrost w liczbie żądań pełnych aktualizacji może mieć negatywny wpływ na wydajność sieci.
  Wartości domyślne i wartości zalecane dla magazynu zawartości również uległy zmianie od wersji 12.1.5. Aby przeprowadzić uaktualnienie, należy jednak pracować z wartościami, które są odpowiednie dla wersji uaktualnianej.
  Przywrócenie ustawień wersji do poprzednich wartości po zakończeniu uaktualnienia nie jest konieczne. Ulepszenia sposobu obsługi składników oprogramowania i zarządzania nimi w programie
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  sprawiają, że wersje o wyższej wersji zajmują mniej miejsca na dysku niż starsze wersje.
Upewnij się, że nieużywane definicje wirusów są usunięte z bazy danych programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
.
 1. Przejdź do okna
  Administrator > Serwery
  , kliknij prawym przyciskiem myszy serwer bazy danych i wybierz opcję
  Edycja właściwości bazy danych.
  Nazwa bazy danych to
  SQLEXPRESSSYMC
  (wersja 14.3 RU1 i nowsze) lub
  localhost
  (143 MPx i wcześniej). W przypadku bazy danych programu Microsoft SQL Server nazwa serwera bazy danych zależy od lokalizacji bazy danych.
 2. Na karcie
  Ustawienia dziennika
  w obszarze
  Ustawienia dziennika zagrożeń
  upewnij się, że jest zaznaczone pole
  Usuwaj nieużywane definicje wirusów
  .
Zmiana lokalizacji lub usunięcie innych programów i plików
 • Jeśli na komputerze z programem
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  są zainstalowane inne programy, można jej przenieść na inny serwer. Nieużywane programy można usunąć.
 • Jeśli na komputerze z programem
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  są zainstalowane programy zużywające dużo miejsca na dysku, można rozważyć wyznaczenie dedykowanego komputera do obsługi tylko programu
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  .
 • Usuwanie plików tymczasowych programu
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  .
  Listę plików tymczasowych, które można usunąć, przedstawia artykuł bazy wiedzy Symantec Endpoint Protection Manager directories contain many .TMP folders consuming large amounts of disk space (Katalogi programu Symantec Endpoint Protection Manager zawierają wiele folderów .TMP zajmujących dużo miejsca na dysku).
Po usunięciu programów i plików należy zdefragmentować dysk twardy.
Użycie zewnętrznej bazy danych
Jeśli baza danych programu
Symantec Endpoint Protection
znajduje się na tym samym komputerze, co program
program Symantec Endpoint Protection Manager
, być może warto zainstalować bazę danych programu Microsoft SQL Server na innym komputerze. Oszczędza to znaczne ilości miejsca na dysku i w większości przypadków wydajność zostaje zwiększona.
Przed uaktualnieniem należy również się upewnić, że na komputerach klienckich dostępna jest wystarczająca ilość miejsca. Należy sprawdzić wymagania systemowe i w razie potrzeby usunąć zbędne programy oraz pliki, a następnie zdefragmentować dysk twardy komputera klienckiego.