Zatrzymywanie i uruchamianie usługi serwera zarządzania

Przed rozpoczęciem uaktualniania konieczne jest ręczne zatrzymanie usługi
program Symantec Endpoint Protection Manager
na każdym serwerze zarządzania w lokacji. Po zakończeniu uaktualniania usługa zostanie uruchomiona automatycznie.
Usługę
program Symantec Endpoint Protection Manager
należy zatrzymać przed uaktualnieniem serwera, aby nie uszkodzić istniejącej bazy danych programu
Symantec Endpoint Protection
.
Po zatrzymaniu usługi serwera zarządzania klienci nie będą mogli się z nią połączyć. Jeżeli klienci w celu połączenia się z siecią muszą komunikować się z serwerem zarządzania, nie będą mieli dostępu do sieci do chwili ponownego uruchomienia usługi.
Na przykład klient musi nawiązać komunikację z serwerem zarządzania, aby przejść sprawdzanie integralności hosta.
 1. Aby zatrzymać usługę
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  , kliknij przycisk
  Start > Ustawienia > Panel sterowania > Narzędzia administracyjne > Usługi
  .
 2. W oknie
  Usługi
  , w kolumnie
  Nazwa
  przejdź do pozycji
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  i kliknij ją prawym przyciskiem myszy.
 3. Kliknij polecenie
  Zatrzymaj
  .
 4. Zamknij okno Usługi.
  Zamknij okno Usługi albo uaktualnianie może się nie powieść.
 5. Powtórz tę procedurę dla wszystkich instalacji programu
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  .
  Aby uruchomić usługę
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  , wykonaj powyższą procedurę, ale kliknij polecenie
  Uruchom
  , a nie
  Zatrzymaj
  .
 6. Aby zatrzymać usługę
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  przy użyciu wiersza polecenia, w wierszu polecenia wpisz:
  net stop semsrv
 7. Aby uruchomić usługę
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  przy użyciu wiersza polecenia, w wierszu polecenia wpisz:
  net start semsrv