Obsługiwane i nieobsługiwane ścieżki uaktualnienia do najnowszej wersji
Symantec Endpoint Protection
14.x

Zazwyczaj w przypadku wersji programu
Symantec Endpoint Protection
wcześniejszych niż najnowsza wersja, obsługiwana jest każda wersja znajdująca się na liście przed tą wersją. Należy to jednak potwierdzić, sprawdzając informacje o wydaniu dołączone do konkretnej wersji.
Obsługiwane ścieżki uaktualnienia
 • Program Symantec Endpoint Protection Manager w wersji 12.1.6 MP10 i nowszych z wbudowaną bazą danych bezproblemowo uaktualnia się do bazy danych Microsoft SQL Server Express w wersji 14.3 RU1 MP1. Aktualizacje z wersji 12.1.6 MP9 i wcześniejszych do wersji 14.3 RU1 MP1 są blokowane.
 • Symantec Endpoint Protection Manager w wersji 14.x uaktualnia bezproblemowo od wersji 12.1.x, z wyjątkiem przypadków, w których usunięto obsługę techniczną, takich jak np: Windows Server 2003, systemy operacyjne dla komputerów stacjonarnych oraz 32-bitowe systemy operacyjne, a także niektóre wersje SQL Server.
 • Klient programu Symantec Endpoint Protection w wersji 14.x bezproblemowo uaktualnia wszystkie poprzednie wersje klienta 12.1 i 11 zainstalowane w obsługiwanych systemach operacyjnych. Wyjątkiem jest wersja klienta Mac wcześniejsza niż 12.1.4, którą należy uaktualnić do 12.1.4 lub nowszej, albo odinstalować.
program Symantec Endpoint Protection Manager
oraz klient systemu Windows
Następujące wersje programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
oraz klienta
Symantec Endpoint Protection
systemu Windows można uaktualnić bezpośrednio do najnowszej wersji:
 • 11.x oraz Small Business Edition 12.0 (dotyczy wyłącznie klientów programu
  Symantec Endpoint Protection
  i obsługiwanych systemów operacyjnych)
 • 12.1.x, maksymalnie do wersji 12.1.6 MP10
 • 14, 14 MP1, 14 MP2
 • 14 RU1, 14 RU1 MP1, 14 RU1 MP2
 • 14.2, 14.2 MP1
 • 14.2 RU1, 14.2 RU1 MP1
 • 14.2 RU2, 14.2 RU2 MP1
 • 14.3, 14.3 MP1
 • wersja 14.3 RU1
Klient dla systemu Mac
Następujące wersje klienta
Symantec Endpoint Protection
systemu Mac można uaktualnić bezpośrednio do najnowszej wersji:
 • 12.1.4 – 12.1.6 MP9
  Klient dla systemu Mac nie został aktualizowany do wersji 12.1.6 MP10.
 • 14, 14 MP1, 14 MP2
 • 14 RU1, 14 RU1 MP1, 14 RU1 MP2
 • 14.2, 14.2 MP1
 • 14.2 RU1, 14.2 RU1 MP1
 • 14.2 RU2, 14.2 RU2 MP1
 • 14.3, 14.3 MP1
 • wersja 14.3 RU1
Klienta programu
Symantec Endpoint Protection
systemu macOS nie zaktualizowano do wersji 14.0.1 MP2.
Klient systemu Linux
Symantec Agent dla systemu Linux 14.3 RU1 wykrywa i odinstalowuje starszego klienta
Symantec Endpoint Protection
systemu Linux, a następnie wykonuje nową instalację. Stare konfiguracje nie zostaną zachowane.
Następujące wersje klienta
Symantec Endpoint Protection
systemu Linux można uaktualnić bezpośrednio do najnowszej wersji:
 • 12.1.x, maksymalnie do wersji 12.1.6 MP9
  Klient dla systemu Linux nie został aktualizowany do wersji 12.1.6 MP10.
 • 14, 14 MP1, 14 MP2
 • 14 RU1, 14 RU1 MP1, 14 RU1 MP2
 • 14.2, 14.2 MP1
 • 14.2 RU1, 14.2 RU1 MP1
 • 14.2 RU2, 14.2 RU2 MP1
 • 14.3, 14.3 MP1
 • wersja 14.3 RU1
Program Symantec AntiVirus for Linux można migrować bezpośrednio do programu
Symantec Endpoint Protection
jedynie z wersji 1.0.14. Najpierw należy odinstalować wszystkie inne wersje programu Symantec AntiVirus for Linux. Nie można migrować klienta zarządzanego na klienta niezarządzanego.
Nieobsługiwane ścieżki uaktualniania
Migracji do programu
Symantec Endpoint Protection
nie można wykonać ze wszystkich produktów firmy Symantec. Przed instalacją klienta programu
Symantec Endpoint Protection
należy odinstalować następujące produkty:
 • Program Symantec AntiVirus i Symantec Client Security, które nie są obsługiwane.
 • Wszystkie produkty Symantec Norton
 • Symantec Endpoint Protection
  for Windows XP Embedded 5.1
 • Dowolna wersja programu
  Symantec Endpoint Protection
  dla klienta Mac wcześniejszego niż 12.1.4. Możesz też uaktualnić do wersji 12.1.4 lub nowszej.
Uwagi
:
 • Migracja klienta programu Symantec Endpoint Protection dla wersji wcześniejszej niż 12.1.x nie jest obsługiwana.
 • Nie można uaktualnić programu Symantec Endpoint Protection Manager 11.0.x ani programu Symantec Endpoint Protection Manager Small Business Edition 12.0.x bezpośrednio do dowolnej wersji programu Symantec Endpoint Protection Manager 14. Przed uaktualnieniem do wersji 14.x należy w pierwszej kolejności odinstalować te wersje programu lub dokonać uaktualnienia do najnowszego wydania wersji 12.1.x.
 • Nie można uaktualnić programu
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  12.1.6 MP7 do wersji 14, ponieważ wersja schematu bazy danych w 12.1.6 MP7 jest nowsza niż w wersji 14. Należy jednak uaktualnić wersję 12.1.6 MP7 do wersji 14 MP1 lub nowszej.
 • W wersji 14.0.x odrzucono obsługę systemów Windows XP, Server 2003 oraz wszelkich systemów operacyjnych Windows Embedded opartych na Windows XP. Program Symantec Endpoint Protection Manager 14.2 RU1 może zarządzać tymi komputerami jako starszymi wersjami klientów 12.1.x, chociaż klienty 12.1.x nie będą już obsługiwane. Dla tych klientów można użyć produktu firmy Symantec, który nadal obsługuje starsze systemy operacyjne, takie jak Data Center Security (DCS).
 • Nie jest obsługiwane uaktualnienie z wersji 14 MP1 (14.0.2332.0100) do wersji 14 MP1 Refresh Build (14.0.2349.0100).
 • Ścieżki zmiany wersji na niższą nie są obsługiwane. Na przykład, aby możliwa była migracja z najnowszej wersji programu
  Symantec Endpoint Protection
  14.2.1.1 do wersji 12.1.6 MP10, należy najpierw odinstalować program
  Symantec Endpoint Protection
  14.2.1.
 • Jeśli masz numer kompilacji, ale nie wiesz, jak przekłada się on na numer wersji, przeczytaj artykuł: