Uaktualnianie serwera zarządzania

Przed uaktualnieniem klientów należy przeprowadzić uaktualnienie wszystkich serwerów zarządzania.
W przypadku uaktualniania serwerów zarządzania w środowisku obsługującym równoważenie obciążenia, przełączanie awaryjne lub replikację serwery zarządzania należy przygotować i uaktualnić w ściśle określony sposób.
Należy wybrać scenariusz uaktualnienia odpowiedni do instalacji. W przeciwnym razie uaktualnienie nie powiedzie się.
Zadania uaktualniania
Zadanie
Opis
Uaktualnij serwer zarządzania
Należy sprawdzić wymagania systemowe oraz obsługiwane ścieżki uaktualnienia, uaktualnić serwer zarządzania, a następnie skonfigurować go za pomocą Kreatora konfiguracji serwera zarządzania.
Od wersji 14, następujące informacje dotyczą aktualizacji programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
:
  • Windows Server 2003, wszystkie klasyczne systemy operacyjne, oraz 32-bitowe systemy operacyjne nie są już obsługiwane.
  • SQL Server 2005 nie jest już obsługiwany przy bazach danych. Obsługa jest również wyłączona dla SQL Server 2008 wersji wcześniejszych niż SP4 oraz SQL Server 2008 R2 wersji wcześniejszych niż SP3.
  • Teraz należy wprowadzić poświadczenia administratora systemu SQL Server w trakcie aktualizacji.
Konieczne może być edytowanie zasad bezpieczeństwa domeny, aby wirtualne konta usługowe działały poprawnie w systemie Windows 7 / Server 2008 R2 lub nowszym.
Logowanie się do serwera zarządzania
Na ekranie logowania programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
zaloguj się do konsoli, podając poświadczenia używane do logowania.
Ponowne uruchomienie komputera po uaktualnieniu nie jest wymagane, ale można zauważyć poprawę wydajności po ponownym uruchomieniu komputera i zalogowaniu się.