Używanie programu
Symantec Endpoint Protection
w infrastrukturach wirtualnych

Program
Symantec Endpoint Protection
oferuje funkcje Shared Insight Cache i Wyjątek obrazu wirtualnego, których włączenie zwiększa wydajność w infrastrukturach wirtualnych. W celu włączenia tych funkcji należy wykonać pewne dodatkowe zadania instalacji i konfiguracji.
Funkcje infrastruktur wirtualnych i ich zastosowania
Funkcja i zastosowania
Opis
Użycie funkcji Shared Insight Cache eliminuje konieczność skanowania plików, które są znane jako niezainfekowane.
Usługa Shared Insight Cache śledzi pliki znane jako niezainfekowane. Funkcja Shared Insight Cache może zmniejszyć obciążenie skanowaniem, eliminując konieczność ponownego skanowania takich plików .
Można skonfigurować następujące typy funkcji Shared Insight Cache:
  • Sieciowa usługa Shared Insight Cache
    Klienci wirtualni używający dowolnej infrastruktury wirtualnej mogą używać sieciowej usługi Shared Insight Cache w celu zmniejszenia obciążenia skanowaniem.
Począwszy od wersji 14, Program Shared Insight Cache z obsługą produktu vShield nie jest już obsługiwany.
Użycie narzędzia Wyjątek obrazu wirtualnego umożliwia klientom pomijanie skanowania plików obrazów bazowych.
Narzędzie Wyjątek obrazu wirtualnego umożliwia oznaczenie plików obrazu bazowego jako bezpiecznych w celu pomijania skanowania tych plików, co zmniejsza obciążenie skanowaniem.
Narzędzia Wyjątek obrazu wirtualnego można użyć tylko w środowisku wirtualnym.
Skonfigurowanie funkcji Nietrwałe środowiska infrastruktury VDI.
Klienci
Symantec Endpoint Protection
mają ustawienie konfiguracji wskazujące, że są nietrwałymi klientami wirtualnymi. Można skonfigurować oddzielny okres starzenia dla maszyn GVM będących w trybie offline w nietrwałych infrastrukturach VDI. Program
program Symantec Endpoint Protection Manager
usuwa nietrwałych klientów GVM, którzy nie nawiązali połączenia przez określony czas.
Technologie ochrony w programach
program Symantec Endpoint Protection Manager
i
Symantec Endpoint Protection
zazwyczaj działają w infrastrukturach wirtualnych tak samo, jak w infrastrukturach fizycznych. Program
program Symantec Endpoint Protection Manager
i klientów
Symantec Endpoint Protection
można instalować, konfigurować i używać w infrastrukturach wirtualnych tak samo, jak w infrastrukturach fizycznych.