Przeczyszczanie przestarzałych nietrwałych klientów VDI w celu zwolnienia licencji

Z czasem w bazie danych programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
mogą nagromadzić się przestarzali klienci. Przestarzali klienci to klienci, którzy nie łączyli się z serwerem
program Symantec Endpoint Protection Manager
przez 30 dni. Program
program Symantec Endpoint Protection Manager
przeczyszcza domyślnie przestarzałych klientów co 30 dni.
Aby nie czekać tyle samo dni na przeczyszczenie przestarzałych nietrwałych klientów, można dla nich skonfigurować oddzielny interwał. Jeśli oddzielny interwał nie zostanie skonfigurowany, nietrwali klienci wirtualni pracujący w trybie offline będą przeczyszczani w tych samych odstępach czasu, co przestarzali klienci fizyczni.
Nietrwali klienci pracujący w trybie online są uwzględniani w liczbie zainstalowanych licencji, a nietrwali klienci pracujący w trybie offline nie są uwzględniani.
Nietrwałych klientów pracujących w trybie offline można też odfiltrować z widoku na stronie
Klienci
.
 1. W celu przeczyszczenia przestarzałych nietrwałych klientów VDI w celu zwolnienia licencji
 2. W konsoli programu
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  , na stronie
  Administrator
  kliknij pozycję
  Domeny
  .
 3. W drzewie
  Domeny
  kliknij żądaną domenę.
 4. W obszarze
  Zadania
  kliknij pozycję
  Edytuj
  właściwości domeny.
 5. Na karcie
  Edytuj właściwości domeny > Ogólne
  , należy zaznaczyć pole wyboru
  Usuń nietrwałych klientów VDI, którzy nie nawiązali połączenia przez określony czas
  i zmienić wartość
  dni
  na pożądaną wartość.
  Opcja
  Usuń klientów, którzy nie nawiązali połączenia przez określony czas
  musi być zaznaczona, aby dostępna była opcja dotycząca nietrwałych klientów VDI pracujących w trybie offline.
 6. Kliknij przycisk
  OK
  .