Co trzeba zrobić, aby używać sieciowej usługi Shared Insight Cache?

Usługa sieciowa Shared Insight Cache umożliwia zwiększenie wydajności skanowania.
Zadania instalacji i używania sieciowej usługi Shared Insight Cache
Krok
Zadanie
Krok 1: Zainstalowanie programu Shared Insight Cache.
Krok 2: Włączenie używania usługi Shared Insight Cache na klientach wirtualnych w zasadzie ochrony przed wirusami i programami typu spyware w programie
program Symantec Endpoint Protection Manager
.
Po zainstalowaniu programu Shared Insight Cache można wykonać następujące zadania opcjonalne: