CAG8203I

ffffffff tttttttt STARTING.
cts
ffffffff tttttttt STARTING.
Reason:
Function ffffffff is starting for OSI table tttttttt.
Action:
None. This is an informational message.